Doktorské studentské fórum konference EAS v Lyonu

Jako jedna z 15 doktorandů z celého světa jsem se 22. – 27. 5. 2023 účastnila Doktorského studentského fóra v rámci 30th EAS Conference a 9th ISME European Regional Conference v Lyonu.
Součástí fóra byla i prezentace konferenčních posterů, na kterých jsme představili svůj projekt a výzkum. Můj poster s názvem Yoga as a Prevention and Solution of Health Problems of Piano Students byl rozdělen do 8 sekcí, ve kterých jsem popsala svou osobní motivaci k projektu, návaznost na letošní motto konference: “Liberty – Equity – Creativity: Innovating and Inventing Music in the Classroom” a popsala jsem stručně svou loňskou stáž u lektora jógy pro hudebníky v Lisabonu.
Největší část jsem věnovala popisu metod kvalitativního výzkumu s 6 studenty klavírní hry a dílčím výsledkům výzkumu – graf ukázal pokles faktorů trémy (Music Performance Anxiety) během 4 měsíců jógové praxe.
Dál pracuji na vyhodnocení dat výzkumu s hlavní hypotézou příznivého vlivu jógy na tělo, mysl i emoce účastníků výzkumu / hudebníků.

Mohlo by se vám také líbit...